• فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   1پزشکی قانونی شهرستان نهبندانخراسان جنوبی / نهبندانکد مرکز: 1272مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکترعلیرضا فرید هاشمیآدرس: آدرس: بلوار امام رضا(ع)، جنب بانک کشاورزی، ساختمان پزشکان، طبقه فوقانی داروخانهکد پستی: 9751754617تلفن: 32622412 - 056نمابر: 32622412پزشکی قانونی شهرستان نهبندان
   2پزشکی قانونی شهرستان قائنخراسان جنوبی / قائنکد مرکز: 1268مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکتر سعید احمدیآدرس: آدرس: خیابان پیروزی نبش پیروزی 4کد پستی: 9761767157تلفن: 32526215 - 056نمابر: 32526215پزشکی قانونی شهرستان قائن
   3پزشکی قانونی شهرستان فردوسخراسان جنوبی / فردوسکد مرکز: 1267مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکتر والهیآدرس: آدرس: خیابان مدرس بلوار شهید بهشتی نبش بهشتی 21پلاک 1کد پستی: 9771833951تلفن: 32722139 - 056نمابر: 32722139پزشکی قانونی شهرستان فردوس
   4پزشکی قانونی شهرستان طبسخراسان جنوبی / طبسکد مرکز: 1264مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکتر سهرابیآدرس: آدرس: طبس خیابان نواب صفوی کوچه 12 متری بازککد پستی: 9791716343تلفن: 32833213 - 056نمابر: 32833213پزشکی قانونی شهرستان طبس
   5پزشکی قانونی شهرستان سرایانخراسان جنوبی / سرایانکد مرکز: 1260مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان خراسان جنوبیمسئول مرکز: دکتر والهیآدرس: آدرس: سرایان- میدان قدس ساختمان قدیم فرمانداریکد پستی: 9777157947تلفن: 32881709 - 056نمابر: 32881708پزشکی قانونی شهرستان سرایان
   6پزشکی قانونی شهرستان بشرویهخراسان جنوبی / بشرویهکد مرکز: 1253مسئول مرکز: دکتر مهدی عامریآدرس: آدرس: بلوار جهاد بیمارستان شفاکد پستی: 9781686661تلفن: 32776007 - 056نمابر: 32776004پزشکی قانونی شهرستان بشرویه
   7مرکز پزشکی قانونی استان خراسان جنوبیخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 13مسئول مرکز: مدیرکل: دکتر مصطفی جعفرزادهآدرس: آدرس: بیرجند: بلوار پیامبر اعظم (ص) – سایت اداری – بلوار شهدای نیروی انتظامی- جنب شرکت گاز استانکد پستی: 9713681151تلفن: 32400023-5 - 056نمابر: 32400441پست الکترونیک: khj@lmo.irساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰, ۱۳:۳۰:۰۰ الی ۱۸:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۷:۰۰:۰۰مرکز پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز