•  
  • فهرست اخبار
   برگزاری جلسه هم اندیشی پزشکان اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   برگزاری جلسه هم اندیشی پزشکان اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی جلسه هم اندیشی پزشکان اداره کل با حضور دکتر مصطفی جعفرزاده مدیرکل پزشکی قانونی استان برگزار گردید.

   راه اندازی سیستم نظرسنجی در اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   راه اندازی سیستم نظرسنجی در اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با توجه به نیاز به ارتقاء فرآیندهای موجود در اداره کل نظرسنجی از ارباب رجوع بصورت سیستمی راه اندازی گردید.

  • سرفصل اخبار
  • پربازدیدترین اخبار