• بازدید مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از مرکز پزشکی قانونی شهرستان درمیان

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از مرکز پزشکی قانونی شهرستان درمیان

   بازدید مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از مرکز پزشکی قانونی شهرستان درمیان

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی دکتر مصطفی جعفرزاده به همراه مسئول حفاظت، مسئول اسناد و مدارک پزشکی و مسئول انفورماتیک و روابط عمومی اداره کل از مرکز پزشکی قانونی شهرستان درمیان بازدید نمودند.

   مدیرکل پزشکی قانونی ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر محمد شفیع عثمانی و همکاران این مرکز تعدادی از پرونده ها را مورد بازرسی قرار دادند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: