• برگزاری مسابقه جام معرفت در اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   برگزاری مسابقه جام معرفت در اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   برگزاری مسابقه جام معرفت در اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی مسابقه جام معرفت با حضور چند گروه از همکاران این اداره کل، داوران و کارشناسان برگزار گردید.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی مسابقه جام معرفت با حضور چند گروه از همکاران این اداره کل، داوران و کارشناسان برگزار گردید.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: