• مراسم معارفه سرپرست پزشکی قانونی شهرستان فردوس با حضور مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   مراسم معارفه سرپرست پزشکی قانونی شهرستان فردوس با حضور مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   مراسم معارفه سرپرست پزشکی قانونی شهرستان فردوس با حضور مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی مراسم معارفه سرپرست پزشکی قانونی شهرستان فردوس با حضور مدیرکل پزشکی قانونی استان، رئیس دادگستری، دادستان شهرستان فردوس، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین استانی و شهرستان فردوس برگزار گردید.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی مراسم معارفه سرپرست پزشکی قانونی شهرستان فردوس با حضور مدیرکل پزشکی قانونی استان، رئیس دادگستری، دادستان شهرستان فردوس، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین استانی و شهرستان فردوس برگزار گردید.

   در این مراسم دکتر پارسا به عنوان سرپرست پزشکی قانونی شهرستان فردوس معارفه شد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: