• تقدیر از مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی توسط فرماندهی انتظامی استان

   تقدیر از مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی توسط فرماندهی انتظامی استان

   تقدیر از مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی توسط فرماندهی انتظامی استان

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی خراسان جنوبی سرتیپ دوم مجید شجاع فرماندهی انتظامی استان از آقای دکتر جعفرزاده مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی بابت تلاش های ارزشمند ایشان در راستای بهبود وضعیت ترافیکی استان تقدیر و تشکر کردند.

   به گزارش روابط عمومی پزشکی قانونی خراسان جنوبی سرتیپ دوم مجید شجاع فرماندهی انتظامی استان از آقای دکتر جعفرزاده مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی بابت تلاش های ارزشمند ایشان در راستای بهبود وضعیت ترافیکی استان تقدیر و تشکر کردند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: