• جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی خراسان جنوبی

   جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی خراسان جنوبی

   جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی مطابق برنامه ریزی جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی با حضور مدیرکل محترم پزشکی قانونی استان برگزار گردید.

   جلسات هم اندیشی پزشکان قانونی استان در راستای بررسی و رفع ابهامات در دستورالعمل های موجود با حضور تمامی پزشکان قانونی برگزار می گردد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: