• برگزاری شورای اداری با موضوع حفظ کرامت و ارزشهای انسانی- خراسان جنوبی

   برگزاری شورای اداری با موضوع حفظ کرامت و ارزشهای انسانی- خراسان جنوبی

   برگزاری شورای اداری با موضوع حفظ کرامت و ارزشهای انسانی- خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با دستور مدیرکل پزشکی قانونی استان پیرو ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی قوه قضائیه از سوی رئیس محترم قوه جلسه شورای اداری با حضور تمامی همکاران برگزار گردید.

   در این جلسه دکتر مصطفی جعفرزاده ضمن خوش آمدگویی به همکاران به تشریح دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی ارسالی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه پرداختند و تاکید بر اجرای کامل و صحیح آن داشتند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: