• برگزاری دوره بازآموزی پزشکی و قانون با حضور مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   برگزاری دوره بازآموزی پزشکی و قانون با حضور مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   برگزاری دوره بازآموزی پزشکی و قانون با حضور مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی ادراره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی دکتر مصطفی جعفرزاده در دوره بازآموزی پزشکی و قانون ویژه پزشکان و کادر درمان شرکت نمودند.

   این دوره با همکاری اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در بیمارستان شهداء قاین برگزار گردید.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: