• هم اندیشی پزشکان قانونی خراسان جنوبی

   هم اندیشی پزشکان قانونی خراسان جنوبی

   هم اندیشی پزشکان قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی مطابق روال هر هفته جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی اداره کل با حضور مدیرکل محترم برگزار گردید

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی مطابق روال هر هفته جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی اداره کل با حضور مدیرکل محترم برگزار گردید

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: