• شرکت در نماز عبادی- سیاسی جمعه به مناسبت هفته قوه قضائیه- خراسان جنوبی

   شرکت در نماز عبادی- سیاسی جمعه به مناسبت هفته قوه قضائیه- خراسان جنوبی

   شرکت در نماز عبادی- سیاسی جمعه به مناسبت هفته قوه قضائیه- خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی به مناسبت هفته قوه قضائیه همکاران اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در نماز جمعه شهرستان بیرجند شرکت نمودند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی به مناسبت هفته قوه قضائیه همکاران اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در نماز جمعه شهرستان بیرجند شرکت نمودند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: