• بکارگیری نیروی طرح تعهد خدمت پیراپزشکی، (با شرایط: مرد و بومی استان)

   قابل توجه مشمولین طرح پیراپزشکی

   بکارگیری نیروی طرح تعهد خدمت پیراپزشکی، (با شرایط: مرد و بومی استان)

   بکارگیری نیروی طرح تعهد خدمت پیراپزشکی، (با شرایط: مرد و بومی استان)

   اداره کل پزشکی قانونی استان به منظور تکمیل کادر تخصصی خود در سالن تشریح یک نفر مرد بومی استان، متقاضی گذراندن طرح پیراپزشکی ،فارق التحصیل در یکی از رشته های اتاق عمل ،پرستاری و رادیولوژی را بکارگیری می نماید

   متقاضیان می توانند تا 30 خرداد ماه به اداره کل پزشکی قانونی واقع در سایت اداری، جنب اداره گاز مراجعه نمایند.برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 32400023-5 داخلی 135 تماس حاصل فرمایید

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: