• برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع آزادسازی خرمشهر- خراسان جنوبی

   برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع آزادسازی خرمشهر- خراسان جنوبی

   برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع آزادسازی خرمشهر- خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی همزمان با جلسه شورای اداری استان در اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی به همت واحد امور ایثارگران اداره کل نمایشگاه عکس با موضوع آزادسازی خرمشهر برگزار گردید.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی همزمان با جلسه شورای اداری استان در اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی به همت واحد امور ایثارگران اداره کل نمایشگاه عکس با موضوع آزادسازی خرمشهر برگزار گردید.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: