• برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی اولین جلسه شورای فرهنگی اداره کل با حضور آقای دکتر مصطفی جعفرزاده مدیرکل پزشکی قانونی استان و اعضای شورای فرهنگی در اداره کل برگزار گردید.

   در این جلسه برنامه های فرهنگی پیشنهادی از سوی کلیه همکاران بررسی و تصمیم گیری گردید.

   در پایان جلسه دکتر جعفرزاده ضمن تشکر از اعضای شورای فرهنگی اداره کل به شرکت در مسابقات قرآنی سازمان پزشکی قانونی کشور تاکید نمودند.
   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: