• غباروبی نمازخانه اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   غباروبی نمازخانه اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   غباروبی نمازخانه اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی در آستانه حلول ماه پر خیر و برکت رمضان همچون سال های گذشته با حضور اکثریت همکاران نمازخانه اداره کل غباروبی شد.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی در آستانه حلول ماه پر خیر و برکت رمضان همچون سال های گذشته با حضور اکثریت همکاران نمازخانه اداره کل غباروبی شد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: