• کارگاه وحدت رویه تالار تشریح -2

   با حضور آقای دکتر بشیر نازپرور برگزار شد

   کارگاه وحدت رویه تالار تشریح -2

   کارگاه وحدت رویه تالار تشریح -2

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی کارگاه دو روزه با عنوان وحدت رویه تالار تشریح -2 با حضور آقای دکتر بشیر نازپرور مدیر محترم دفتر هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی کشور و مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی و پزشکان قانونی استان برگزار گردید.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی کارگاه دو روزه با عنوان وحدت رویه تالار تشریح -2 با حضور آقای دکتر بشیر نازپرور مدیر محترم دفتر هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی کشور و مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی و پزشکان قانونی استان برگزار گردید.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: