• بازدید آقای دکتر قدیرزاده مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   بازدید آقای دکتر قدیرزاده مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   بازدید آقای دکتر قدیرزاده مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی کشور از اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی صبح امروز آقای دکتر قدیرزاده از ساختمان اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی بازدید و با آقای دکتر مصطفی جعفرزاده مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفتگو داشتند

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی صبح امروز آقای دکتر قدیرزاده از ساختمان اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی بازدید و با آقای دکتر مصطفی جعفرزاده مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفتگو داشتند.


   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: