• برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی دستیاران با حضور مدیرکل و رئیس کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی استان

   برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی دستیاران با حضور مدیرکل و رئیس کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی استان

   برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی دستیاران با حضور مدیرکل و رئیس کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی استان

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی کارگاه آموزشی توانمندسازی دستیاران با حضور دکتر مصطفی جعفرزاده مدیر کل پزشکی قانونی استان و سرکارخانم دکتر محمدی رئیس اداره کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی استان برگزار گردید.

   اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند کارگاه آموزشی توانمندسازی دستیاران با حضور اساتید پزشکی قانونی استان برگزار نمود.   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: