• آمار سقط درمانی در سه ماهه نخست سال 1397

   آمار سقط درمانی در سه ماهه نخست سال 1397

   آمار سقط درمانی در سه ماهه نخست سال 1397

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی دکتر جعفرزاده گفت: تعداد 42 مورد مراجعه خانم های باردار جهت بررسی امکان صدور مجوز سقط درمانی در سه ماهه نخست سال جاری به پزشکی قانونی خراسان جنوبی ثبت گردیده است.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی دکتر جعفرزاده گفت: تعداد 42 مورد مراجعه خانم های باردار جهت بررسی امکان صدور مجوز سقط درمانی در سه ماهه نخست سال جاری به پزشکی قانونی خراسان جنوبی ثبت گردیده است.

   دکتر مصطفی جعفرزاده مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: آمار ارائه شده سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 27.3 درصد رشد را نشان می دهد. تعداد 6 مورد مراجعه به دلیل عدم پیگیری تا 19 هفتگی جنین منجر به عدم صدور مجوز گردیده است.

   مدیرکل پزشکی قانونی استان با بیان این مطلب که صدور مجوز سقط صرفا در اداره کل پزشکی قانونی صورت می گیرد، افزود: البته با تلاش های صورت گرفته از سوی دانشگاه علوم پزشکی ، درصد عدم صدور مجوز سقط درمانی به علت رد شدن از زمان قانونی کاهش یافته است و لیکن نیاز است تا حداکثر تلاش و دقت در راستای اجرای صحیح اقدامات غربالگری و تشخیصی برای بیماری های عمده جنینی صورت گیرد تا این آمار کم نیز به صفر تبدیل گردد.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: