• بیشترین آمار متوفیان ناشی از حوادث رانندگی سه ماهه نخست سال 97 براساس شهرستان محل تصادف

   بیشترین آمار متوفیان ناشی از حوادث رانندگی سه ماهه نخست سال 97 براساس شهرستان محل تصادف

   بیشترین آمار متوفیان ناشی از حوادث رانندگی سه ماهه نخست سال 97 براساس شهرستان محل تصادف

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی شهرستان های بیرجند و قاین با 14 مورد فوتی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی بیشترین متوفیان را در بین شهرستان های استان داشته اند.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی شهرستان های بیرجند و قاین با 14 مورد فوتی ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی بیشترین متوفیان را در بین شهرستان های استان داشته اند.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: