• آمار مصدومین تصادفات سه ماهه نخست سال های 92 الی 97

   آمار مصدومین تصادفات سه ماهه نخست سال های 92 الی 97

   آمار مصدومین تصادفات سه ماهه نخست سال های 92 الی 97

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان دکتر مصطفی جعفرزاده اعلام کرد: آمار مصدومین تصادفات سه ماهه نخست سال های 1392 الی 1397

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان دکتر مصطفی جعفرزاده اعلام کرد: آمار مصدومین تصادفات سه ماهه نخست سال های 1392 الی 1397   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: