• آمار متوفیان ناشی از حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان در سه ماهه نخست سال جاری

   آمار متوفیان ناشی از حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان در سه ماهه نخست سال جاری

   آمار متوفیان ناشی از حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان در سه ماهه نخست سال جاری

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی دکتر مصطفی جعفرزاده مدیرکل پزشکی قانونی استان اعلام کرد: متاسفانه 58 نفر فوتی ناشی از حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان در سه ماهه نخست سال 1397 داشتیم.

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی دکتر مصطفی جعفرزاده مدیرکل پزشکی قانونی استان اعلام کرد: متاسفانه 58 نفر فوتی ناشی از حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی استان در سه ماهه نخست سال 1397 داشتیم.

   نظر کاربران
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر:
   کد امنیتی: