• هم اندیشی پزشکان قانونی خراسان جنوبی

   هم اندیشی پزشکان قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی مطابق روال هر هفته جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی اداره کل با حضور مدیرکل ...

   برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز در اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز در اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی جلسه ستاد اقامه نماز استان با حضور مدیرکل محترم و رئیس ستاد اقامه نماز ...

   برگزاری دومین جلسه شورای اداری پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   برگزاری دومین جلسه شورای اداری پزشکی قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی جلسه شورای اداری اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با حضور همکاران اداره ...

  • فرم ها و فرآیندها