• جذب نیروی طرح

   جذب نیروی طرح

   اداره کل پزشکی قانونی استان آماده پذیرش طرح یک نفر مرد بومی استان، مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های پرستاری ،اتاق عمل و رادیولوژی به منظور خدمت در سالن تشریح می باشد

   شرایط طرح :
   مدت طرح در سازمان پزشکی قانونی 3 سال می باشد
   محل خدمت در سالن تشریح مرکز پزشکی قانونی در بیرجند می باشد
   در طول دوران طرح از کلیه مزایای نقدی و غیر نقدی سازمان پزشکی قانونی از قبیل مهمانسرا در اغلب شهرهای مسافرتی و امکانات رفاهی برخوردار خواهید بود


   متقاضیان می توانند به اداره کل پزشکی قانونی واقع در سایت اداری جنب اداره گاز مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 32400023 داخلی 135 تماس حاصل فرمایید