• مدیران ستادی و مراکز

   استان خراسان جنوبی
   نام و نام خانوادگی سمت کد استان تلفن ثابت نمابر
   دکتر مصطفی جعفرزاده
   مدیرکل 056 3240023-5 32400441
   دکتر رضا اصحاب یمین آزمایشگاه 056 32400023-5 32400441
   حسین اکبری روابط عمومی 056 32400023-5 32400441
   آدرس: : بلوار پیامبر اعظم(ص) – سایت اداری – بلوار شهدای نیروی انتظامی جنب شرکت گاز استان
   کدپستی: 9713681151
   شهرستان ها
   شهرستان سرایان
   دکتر والهی سرایان 056 32881709 32881708
   آدرس: سرایان- میدان قدس ساختمان قدیم فرمانداری کدپستی: 9777157947
   شهرستان بشرویه
   دکتر مهدی عامری بشرویه 056 32776007 32776004
   آدرس: بلوار جهاد بیمارستان شفا کدپستی: 9781686661
   شهرستان قاین
   دکتر عزیزی قاین 056 32533515 32533515
   آدرس: حاشیه جاده سنتو جنب اداره برق شهرستان کدپستی: 9761645554
   شهرستان نهیندان
   دکترعلیرضا فرید هاشمی نهبندان 056 32622412 32622412
   آدرس: بلوار امام رضا(ع)، جنب بانک کشاورزی، ساختمان پزشکان، طبقه دوم کدپستی: 9751754617
   شهرستان درمیان
   دکتر محمد شفیع عثمانی بجد درمیان 056 32124383 32124383
   آدرس: اسدیه – شبکه بهداشت و درمان – جنب فرمانداری کدپستی: 9744143114
   شهرستان فردوس
   دکتر والهی فردوس 056 32722139 32722139
   آدرس: خیابان مدرس بلوار شهید بهشتی نبش بهشتی 21پلاک 1 کدپستی: 9771833951
   شهرستان طبس
   دکتر سهرابی طبس 056 32833213 32833213
   آدرس: طبس خیابان نواب صفوی کوچه 12 متری بازک کدپستی: 9791716343