• فلسفه و ارتباط عید قربان و عید غدیر

   فلسفه و ارتباط عید قربان و عید غدیر

   ربان از قرب به معنای نزدیکی و تقرّب گرفته شده، اوّلین قربانی که در تاریخ بشر کنونی پذیرفته شد، مربوط به حضرت هابیل[1] ـ علیه ...

   جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی خراسان جنوبی

   جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی مطابق برنامه ریزی جلسه هم اندیشی پزشکان قانونی با حضور مدیرکل محترم پزشکی ...

   برگزاری شورای اداری با موضوع حفظ کرامت و ارزشهای انسانی- خراسان جنوبی

   برگزاری شورای اداری با موضوع حفظ کرامت و ارزشهای انسانی- خراسان جنوبی

   به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با دستور مدیرکل پزشکی قانونی استان پیرو ابلاغ دستورالعمل حفظ کرامت و ...

  • فرم ها و فرآیندها